Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

News

News zdjęcie id 389

Prof. Zbigniew Gnat-Wieteska z tytułem Zasłużony dla Miasta Garwolina

28.09.2018

Uchwałą Rady Miasta Garwolina Nr LXV/352/2018 z dnia 28.09.2018 r. prof. Zbigniew Gnat-Wieteska został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Garwolina”

Zbigniew Gnat-Wieteska urodził się 7 stycznia 1944 r. w Garwolinie. Prof. nadz. dr hab. Pracownik naukowy w Akademii Obrony Narodowej i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czasie pracy dydaktycznej w ww. uczelniach wypromował ponad 120 magistrów, licencjatów i doktorów. Obecnie prowadzi na uczelni seminarium doktoranckie. W latach 1989-1995 pracował w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na stanowisku kuratora Działu Historii Najnowszej i po. zastępcy dyrektora. W 1993 r. współorganizator Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 1992 za scenariusz i wystawę „Armia Krajowa- Armia Podziemnego Państwa Polskiego”.

W latach 1990-1993 członek Komisji Historycznej przy Bronisławie Komorowskim, Wiceministrze Obrony Narodowej do Spraw Wychowawczych. Autor ponad 200 publikacji: książek, artykułów naukowych i publicystycznych. Zajmuje się historią najnowszą Polski, m. in. Inspektorat Puławski ZWZ/AK-WiN 1939-1949 (2005), Z dziejów „drugiej konspiracji”(2009), historią wojskowości m.in. 30 Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej (1993), Generałowie Powstania Styczniowego (1994), Gwardie Honorowe, gwardia królewsko-polska i oddziały przyboczne w latach1806-1831 (2002) oraz regionalną. Spośród tych ostatnich opublikował m.in. Dzieje parafii Garwolin 1418-1993 (1993), Armia Krajowa Obwód „Gołąb”-Garwolin (1997), Żelechów. Tradycje patriotyczne (2000), Pilawa. Dzieje miasta i gminy (2005), Dzieje gminy Borowie (2006), Dzieje parafii Górzno 1485-2008 (2008). Przewodnik- miejsca pamięci narodowej, epitafia i tablice pamiątkowe w Garwolinie (2008), Z dziejów powiatu garwolińskiego- tradycje patriotyczne (2009), 1. Pułk Strzelców Konnych Dowódcy, oficerowie, podoficerowie i tradycje (2012), Kobiety powiatu garwolińskiego w walce o niepodległość (2017). Prowadzi działalności popularyzatorską, współpracuje z regionalnymi towarzystwami naukowymi i kulturalnymi. Od 1970 r. jest działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Garwolińskiej, współorganizował Dyskusyjny Klub Filmowy w Garwolinie, Polskie Towarzystwo Historyczne o/Garwolin,  był członkiem NSZZ "Solidarność" w Ruch Garwolin, od 1977 r. pełni funkcję Sekretarza Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie. Profesor ma doświadczenie w pracy samorządowej: w latach 1990-1998 zasiadał w Radzie Miasta Garwolina, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

We wniosku podkreślono, że profesor Zbigniew Gnat-Wieteska jest od urodzenia związany z Garwolinem. Współpracujez władzami samorządowymi miasta, powiatu i proboszczami miejscowej parafii; wygłasza okolicznościowe prelekcje oraz współdziała w organizowaniu uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie miasta. Wśród tych ostatnich były m.in. Święto Czynu Chłopskiego (2000-2004), 80 rocznica wyzwolenia Garwolina i ziemi garwolińskiej spod okupacji bolszewickiej w 1920 r., 10 rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego, 82 rocznica działalności Klubu Sportowego "Wilga", Jubileusz 600-lecia Parafii Garwolin. Od początku lat siedemdziesiątych zajmuje się tematyką regionalną. Opublikował wiele artykułów i opracowań omawiających dzieje Garwolina i Ziemi Garwolińskiej. Działając w Towarzystwie Miłośników Ziemi Garwolińskiej wygłosił na spotkaniach i okolicznościowych sesjach historycznych organizowanych wspólnie z ośrodkiem kultury i władzami miejskimi kilkadziesiąt pogadanek i referatów przybliżając mieszkańcom Garwolina i Ziemi Garwolińskiej dzieje miasta i regionu, tradycje walk niepodległościowych oraz sylwetki osób działających na tym terenie. W latach 2017-2018 wygłaszał audycje w Katolickim Radiu Podlasie dot. dziejów parafii Garwolin.

Poprzez działalność naukową i publicystyczną w zakresie historii regionalnej przyczynił się do poznania i znacznego poszerzenia wiedzy o regionie przez mieszkańców miasta i powiatu. 18 czerwca 2011 r. otrzymał honorowy tytuł "Zasłużony dla powiatu Garwolińskiego" za działalność naukową, krzewienie historii i lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców Powiatu Garwolińskiego. 30 lipca 2018 r. Prezydent RP mianował Pana Zbigniewa Gnat-Wieteskę profesorem nauk humanistycznych.

Wnioskowawców reprezentował Tadeusz Mikulski.

Burmistrz Zaprasza

Marzena Świeczak
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.