Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

News

News zdjęcie id 226

Garwolińska Karta Weterana

12.07.2017

W marcu br. wpłynął do Burmistrza Miasta Garwolina wniosek mieszkańca Garwolina - weterana działań poza granicami państwa, o utworzenie w naszym mieście programu wspierającego weteranów. Takie programy funkcjonują w innym miejscowościach m.in. w Płocku, Sochaczewie czy Żorach. Polegają na stosowaniu zniżek dla mieszkańców posiadających legitymację  weterana lub weterana poszkodowanego na obiektach miejskich, takich jak: pływalnie, siłownie, zoo, kino.

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Garwolina w sprawie przyjęcia Programu Garwolińska Karta Weterana. W uchwale zaproponowano zniżki w wysokości 60% na pływalnię „Garwolanka”, na siłownię oraz na bilety do kina (identycznie jak w przypadku Garwolińskiej Karty Seniora). Uchwała została przyjęta jednogłośnie na sesji Rady Miasta Garwolina w dniu 28 czerwca 2017 r. , po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miasta.

Status weterana i weterana poszkodowanego reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Weteranem działań poza granicami państwa jest osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa Państwa, bądź jako członek grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym jest osoba uczestnicząca w powyższych działaniach, która doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby związanej z tymi działaniami.

Urząd Miasta Garwolina wystąpił z prośbą do Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (organy, które nadają status weterana i weterana poszkodowanego) o podanie liczby weteranów działań poza granicami państwa, którzy są mieszkańcami miasta w celu określenia potencjalnej liczby uczestników programu Garwolińska Karta Weterana. Z uzyskanych informacji wynika, że sześć osób zamieszkujących w Garwolinie posiada status weterana i weterana poszkodowanego, nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Natomiast w ewidencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie figurują weterani będący mieszkańcami Garwolina.

Program zacznie funkcjonować w naszym mieście od 21 lipca 2017 r. (czternaście dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego). W tym czasie, zarządzeniem burmistrza Garwolina, zostanie opracowany wzór Garwolińskiej Karta Weterana oraz wzór wniosku dla osoby ubiegającej się o jej wydanie. Garwolińską Kartę Weterana będzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Staszica 15, I piętro, pokój nr 32.

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.