Logo Garwolin - Miasto  - Oficjalny serwis internetowy

News

News zdjęcie id 131

Sesja Rady Miasta Garwolina

26.03.2018

W dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się sesja Rady Miasta Garwolina, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Garwolina z dnia 28 lutego 2018 r.
 2. Informacja w sprawie stanu technicznego miejskiej infrastruktury drogowo-mostowej po okresie zimowym i związanych z tym potrzeb remontowych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta” oraz „Zasłużony dla Miasta Garwolina”
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Garwolina na okręgi wyborcze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Garwolina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudnionych dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Garwolina.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/308/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznane.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Garwolina w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2018-2031.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Garwolina z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina

Marek Jonczak

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.