Logo Garwolin - Miasto  - Oficjalny serwis internetowy

Kalendarium

(Na podstawie opracowania ZBIGNIEWA GNAT-WIETESKI)

 • 4 listopada 2013r. - Garwolin zajmuje 6 miejsce wśród najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • 12 września 2013r. - uroczystość odsłonięcia pomnika księcia Janusza I Starszego.
 • 15 czerwca 2013r.- uroczyste oficjalne otwarcie Pływalni Miejskiej „Garwolanka”.
 • 19 września 2011r. - uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego budowy krytej pływalni.
 • 18 listopada 2010r. - podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego w mieście Garwolin wraz z parkingiem” z wybranym Wykonawcą konsorcjum firm: TIWWAL Sp. z o.o. Warszawa (lider konsorcjum), PRB TERMOCHEM Sp. z o.o. Puławy, HOLMA Sp. z o.o. Stare Babice.
 • 20 czerwca 2010r. - referendum gminne w sprawie budowy krytej pływalni. 79% głosujących opowiedziało się za budową krytej pływalni.
 • 27 maja 2009r. - wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Garwolinie. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Garwolina w sali kinowej Centrum Sportu i Kultury oraz złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej Obwód "Gołąb".
 • 26 września 2007r. - uroczyste otwarcie obwodnicy Garwolina.
 • 20 stycznia 2007r. - wizyta Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka w Garwolinie. Marszałek spotkał się z mieszkańcami Garwolina i powiatu garwolińskiego w sali kinowej Centrum Sportu i Kultury.
 • 7 października 2005r. - podpisanie w Urzędzie Miasta umowy na budowę obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a niemiecką firmą Hermann Kirchner i polskimi przedsiębiorstwem Robót Mostowych Mosty Łódź S.A. (przewidywany termin zakończenia prac - 27 lipca 2007r.).
 • 29 czerwca 2002r. - pobyt Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa w Garwolinie. Konsekracja Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • 1 października 2002r. - inauguracja działalności Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, kształtującej studentów na kierunkach: informatyka, zarządzanie i marketing.
 • 7 marca - 6 kwietnia 1984r. - przybycie młodzieży ze szkoły w Miętnem do kościoła parafialnego w Garwolinie. Msze św. z udziałem biskupa Jana Mazura, młodzieży szkolnej, parafian i przedstawicieli prasy zagranicznej w obronie krzyży usuniętych ze ścian Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem. Solidaryzowanie się z akcją młodzieży szkolnej.
 • 23 września 1957r. - decyzja władz wojskowych o przekazaniu koszar Powiatowej Radzie Narodowej w Garwolinie.
 • 23-30 lipca 1944r. - udział żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Gołąb” – Garwolin (batalionu 15 pp AK i 1 psk „Burza”. Walki z wycofującymi się oddziałami niemieckimi.
 • 1939-1950 - konspiracja niepodległościowa na terenie miasta, początkowo antyniemiecka, od lipca 1944r. antykomunistyczna (Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne, ROAK - Ruch Oporu Armii Krajowej, WiN - Wolność i Niezawisłość).
 • 8/9 września 1939r. - olbrzymie zniszczenie miasta i straty ludzkie w wyniku bombardowania przez lotnictwo niemieckie.
 • styczeń 1923r. - I pułk strzelców konnych przybywa do koszar garwolińskich, gdzie stacjonował do września 1939r.
 • 7/18 sierpnia 1920 r. - pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, w czasie ofensywy polskiej znad Wieprza, na tył wojsk bolszewickich atakujących Warszawę.
 • 13-16 sierpnia 1920r. - bolszewicy w Garwolinie.
 • listopad 1918r. - organizowanie władz i oddziałów wojsk niepodległego państwa polskiego.
 • listopad 1918r. - członkowie POW (Polska Organizacja Wojskowa) rozbroili stacjonujący na terenie miasta i powiatu batalion piechoty niemieckiej i posterunki żandarmerii.
 • sierpień 1915r. - wycofanie się Rosjan z miasta i powiatu garwolińskiego.
 • październik 1918r. - utworzenie w mieście szkoły powiatowej (od 1919r. gimnazjum).
 • 5 lipca 1900r. - biskup Franciszek Jaczewski konsekrował wybudowany w latach 1890-1894 kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego.
 • 1890-1957 - Garwolin miastem garnizowanym (stacjonowanie wojska . na peryferiach miasta).
 • 17 sierpnia 1877r. - oddanie do użytku Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Uruchomienie przystanku Mirwan (w Woli Rębkowskiej) 4 kilometry od miasta.
 • 31 grudnia 1866r.  nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego. Garwolin miastem powiatowym w nowoutworzonej guberni siedleckiej.
 • grudzień 1861-luty 1862r. - zatarg pomiędzy ludnością miasta i proboszczem parafii a władzami rosyjskimi o obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej usunięte przez kozaków w nocy 15/16 grudnia 1861r. z budynków mieszkalnych Garwolina.
 • 1832-1834 - budowa przez miasto traktu Uściługsko-Wołyńskiego (łączył Warszawę przez Miłosnę z Lublinem).
 • 1813 r. - po klęsce Wielkiej Armii, w pogoni za Napoleonem, Rosjanie zajmują Garwolin.
 • 8 maja 1809r. - w czasie wojny z Austrią brygada Armii Księstwa Warszawskiego pod dowództwem gen. Ludwika Kamienieckiego, w składzie I pułku piechoty i 3 pułku ułanów wkroczyła do Garwolina kładąc kres władzy austriackiej. W wyniku wygranej wojny Garwolin wszedł w skład Księstwa Warszawskiego.
 • po 1796-1941 - Żydzi współobywatelami Garwolina.
 • po 1796r. - władze austriackie zezwoliły na osiedlanie się ludności żydowskiej w mieście.
 • 24 października 1795r. - zgodnie z postanowieniem traktatu rozbiorowego Garwolin wszedł w skład trzeciego zaboru austriackiego.
 • październik 1794 - luty 1796 - stacjonowanie wojsk rosyjskich w mieście i powiecie.
 • 9 marca 1770r. - konsystorz warszawski skasował chylący się ku upadkowi kościół Św. Anny i przekazał jego prawa, wyposażenie i dochody kościołowi parafialnemu p.w. „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Św. Anna patronką parafii i związana z tym tradycja obchodzenia odpustu parafialnego w dniu 26 lipca.
 • 12 czerwca 1766r. - król Stanisław August Poniatowski potwierdził przywileje Garwolina.
 • 15 kwietnia 1670r. - król Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdził przywilej z 1661r.
 • 6 lutego 1662r. - pobyt hetmana Stefana Czarnieckiego w Garwolinie.
 • luty 1662r. - pod Garwolinem zbierały się wojska Stefana Czarnieckiego przed wymarszem na Litwę, na wojnę z Rosją.
 • 4 maja 1661r. - król Jan Kazimierz potwierdził prawa miejskie Garwolina.
 • 27 maja 1657r. - pobyt ks. Dymitra Wiśniowieckiego w Garwolinie. 1660r., Garwolin liczył 50 domów i 233 place, z 77 ogrodów miejskich zasianych było 5. z liczby 79 piwowarów pozostało 6.
 • kwiecień 1657r. - wojska siedmiogrodzkie księcia Jerzego Rakoczego dokonały dużych zniszczeń na terenie Garwolina.
 • 3 sierpnia 1656r. - pobyt króla Jana Kazimierza w Garwolinie.
 • 1656-1658, olbrzymie zniszczenie miasta podczas „potopu” szwedzkiego.
 • 18 lutego 1650r. - król Jan Kazimierz potwierdził przywilej cechu kuśnierzy w Garwolinie. Wydarzenie to przedstawia współczesne malowidło ścienne w kaplicy św. Józefa w kościele parafialnym „Przemienienia Pańskiego”.
 • 1634r. - w pracy „Opis Mazowsza” Jędrzej Święcicki pisał: „Garwolin dość ludny i sławny z wyrobu najlepszego piwa...”.
 • 1617r. - według lustracji Garwolin liczył 255 domów wraz z siedliskami i 120 ogrodów oraz 262 rzemieślników, w tym 160 piwowarów.
 • 1603r. - utworzenie dekanatu garwolińskiego.
 • 1580-1605 - hetman wielki koronny Jan Zamoyski starostą garwolińskim, w 1583r. sprowadził słodownię i browar z Garwolina do Zamościa.
 • 1576-1603 - ks. Kasper Sadłoch plebanem (proboszczem) parafii. Był sekretarzem królowej Anny Jagiellonki, zasłynął jako budowniczy mostu w Warszawie, w 1581r. sprowadził do kościoła parafialnego organy, które królowa darowała kościołowi w Osiecku
 • 1566r. - król Zygmunt II August nadał miastu pastwisko Błonie. 12 kwietnia 1578r., król Stefan Batory zezwolił na budowę browarów i robienie piwa w Garwolinie.
 • 1565r. - Garwolin liczył 260 domów oprócz libertowanych (wolnych), 69 ogrodów i 230 rzemieślników.
 • 28 czerwca 1558r. - król Zygmunt II August potwierdził prawa miejskie Garwolina.
 • 25 lutego 1539r. - ustanowienie roków ziemskich (sądów) w Garwolinie dla zawiślańskiej części ziemi czerskiej. Powstanie powiatu garwolińskiego.
 • 1526r. - po wygaśnięciu Piastów mazowieckich Garwolin wchodzi w skład Korony i staje się miastem królewskim.
 • ok. 1533r. - Anna Księżna Mazowiecka, córka ks. Konrada III Rudego i siostra ostatnich książąt mazowieckich ufundowała kościół p.w. Św. Anny (stał przy obecnej ulicy Sienkiewicza) oraz Szpital dla Ubogich przy kościele parafialnym.
 • 2 marca 1508r. - Anna Księżna Mazowiecka (żona ks. Konrada III Rudego) potwierdziła prawa miejskie przywilejem wystawionym w Garwolinie.
 • 10 lipca 1481r. - pobyt księcia mazowieckiego Konrada III Rudego w Garwolinie i potwierdzenie przez niego praw miejskich.
 • 20 lipca 1423r. - książę Janusz I nadał Garwolinowi prawa miejskie.
 • 1418r. - pierwsza informacja o parafii garwolińskiej.
 • 1407-1526 - Garwolin wioską, a następnie miastem książęcym.
 • 1407r. - Wigand, syn Andrzeja Ciołka, sprzedał wioskę Garwolin księciu mazowieckiemu Januszowi I.
 • 1386r - Andrzej Ciołek właściciel wioski Garwolin nadał jej prawo niemieckie.

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.