Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta

Karta informacyjna Do pobrania
Wydział Organizacji Urzędu
Karta "3+ Liczna Rodzina" Wniosek
Karta Dużej Rodziny Wniosek
Licencja na zarobkowy przewóz osób TAXI Wniosek
Licencja na zarobkowy przewóz osób TAXI - zmiana Wniosek
Udostępnienie informacji publicznej Opłaty
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Formularze i instrukcje
Wydział Finansowy
Gospodarka odpadami Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - składają właściciele nieruchomości zamieszkałych PDF lub XLS
Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - składają właściciele nieruchomości niezamieszkałych PDF lub XLS
Podatek leśny I-NRL, D-L
Podatek od nieruchomości I-NRL, D-N
Podatek rolny I-NRL, D-R
Podatek od środków transportowych DT-1: DOC, PDF
DT1/A: DOC, PDF
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży Wniosek
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży Wniosek
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży Wniosek
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek, Deklaracja
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia brak
Wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wniosek
Wydawanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – miejskiej Wniosek
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności, polegającej na wywozie odpadów komunalnych stałych i płynnych z terenu miasta Garwolin brak
Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wniosek
Wniosek-zaświadczenie
Zgłoszenie

Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia urządzenia obcego Wniosek
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenia reklamy Wniosek
Zaświadczenie stwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym, które mogą być zaliczone do pracowniczego stażu pracy Oświadczenie
Zryczałtowany dodatek energetyczny Wniosek
Uzgodnienie zasad, warunków i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Garwolina Wniosek
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Nadawanie numeru porządkowego posesji Wniosek
Podział Nieruchomości Wniosek
Rozgraniczenie gruntów Wniosek
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek
Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wniosek
Wydanie wypisu i wyrysu z aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Wniosek
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wniosek
Wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź opinii odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi Wniosek
Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Wniosek
Stanowisko do spraw kadr
Oświadczenie majątkowe Oświadczenie: PDF, DOC
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.