Logo Garwolin - Miasto  - Oficjalny serwis internetowy

Gospodarka Odpadami


9.11.2018

Ogłoszenie

Dzień 12 listopada 2018 roku został  ustanowiony Świętem Państwowym i z tego powód odbiór odpadów komunalnych uległ zmianie.

Data z harmonogramu

Odbiór przeniesiony na:

12 listopada (Rejon I firma Tonsmeier)
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZNE

13 listopada 2018 roku

13 listopada (Rejon I firma Tonsmeier)
ODPADY KOMUNALNE BIO

14 listopada 2018 roku

12 listopada (Rejon III firma Ekolider)
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZNE i BIO

14 listopada 2018 roku


16.07.2018

Mycie pojemników na odpady komunalne

Urząd Miasta Garwolina informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, że Konsorcjum firm Ekolider Jarosław Wyglądała oraz TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. dokona mycia pojemników na odpady komunalne.

WIĘCEJ


4.07.2017

ODPADY KOMUNALNE- PILNE !!!

W związku z licznymi wynajęciami lokali mieszkalnych na terenie Miasta Garwolina Burmistrz Miasta wzywa właścicieli nieruchomości do zweryfikowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uwzględnienie wszystkich osób faktycznie zamieszkujących wynajmowane lokale. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do osób zobowiązanych prowadzone będzie postępowanie administracyjne.


13.06.2017

SEGREGACJA ODPADÓW PILNE !!!!!!!

Urząd Miasta Garwolina informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19) od dnia 1 lipca 2017 roku w celu spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do zbierania nie tylko plastiku, metalu, szkła i tworzyw sztucznych lecz dodatkowo odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.  

W związku z powyższym na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek dostarczenia do dnia 30 czerwca 2017 roku wypełnionego Oświadczenia, w którym określi on sposób zbierania bioodpadów. Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin.

W przypadku niezłożenia Oświadczenia od dnia 1 lipca 2017 roku wymóg selektywnego zbierania uważa się za niespełniony i obowiązuje opłata jak za odbiór odpadów w sposób nieselektywny.


4.04.2017

INFORMACJA

W dniu 15 kwietnia 2017 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w godzinach 8.00- 12.00.9.03.2017

Zasady lokalizacji kompostownika

Kompostownik można zakupić gotowy lub zrobić we własnym zakresie.

Kompostownik w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż:

 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
 • 2 m  od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Kompostownik nie może znajdować się w miejscu zalewanym przez wodę oraz nasłonecznionym.


1.03.2017

INFORMACJA

W dniach 1 marca - 18 kwietnia 2017 roku pracownik Urzędu Miasta Wydziału ds. Kontroli Wewnętrznej i Jednostek Podległych Inspektor Tomasz Majczyna umieszczał będzie identyfikatory - nowe kody paskowe na pojemnikach z odpadami niesegregowanymi oraz na pojemnikach z odpadami  ulegającymi biodegradacji.

Prosimy umożliwić umieszczenie identyfikatora na pojemnikach.


21.12.2016

INFORMACJA

Urząd Miasta Garwolina Informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie zlokalizowany na terenie Firmy Ekolider Jarosław Wyglądała Lucin 4, 08-400 Garwolin.

W PUNKCIE BĘDZIE MOŻNA ODDAĆ:

Odpady poremontowe

 • umywalka, WC kompakt, kran itp.

Odpady wielkogabarytowe

 • meble, wyposażenie wnętrz itp.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, zużyte baterie, akumulatory, żarówki itp.

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych

 • pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, opony itp.

Odpady komunalne odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji ogrodów znajdujących się na terenach nieruchomości zamieszkałych

 • trawa, liście

Przeterminowane leki

Popiół

PUNKT CZYNNY BĘDZIE:

 • W PIERWSZĄ I TRZECIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA W GODZINACH 8.00-14.00
 • W KAŻDY CZWARTEK W GODZINACH 10.00-17.00.

Burmistrz Zaprasza

Marzena Świeczak
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.