Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenia

8.02.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


8.02.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 894 położonej w Garwolinie przy Alei Legionów.


9.01.2018

Zapytanie ofertowe

Miasto Garwolin prosi o przedstawienie łącznej oferty cenowej - ryczałtowej (podanej w cenach netto i brutto), na wykonanie prac związanych z prowadzeniem konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Garwolina w okresie od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.


11.01.2018

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


5.01.2018

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 31.01.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Garwolin przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiących działki o nr  892/18, 653/18, 1328/11 i 894 wpisanych do KW nr SI1G/00028276/6, SI1G/00014508/1, SI1G/00042174/5 i SI1G/00034068/0 o łącznej powierzchni 128m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


28.12.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia  22.01.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością  Miasta Garwolina przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą działki nr  677 i 669/4 oraz część działki nr 669/1, wpisaną do KW nr SI1G/00034706/5 o łącznej powierzchni około 4790m2 z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska miejskiego „Zieleniak”.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


21.11.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 11.12.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolina przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą część działki o nr 7567/17, wpisaną do KW nr SI1G/00031110/9 o powierzchni 24m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz firmy MOTO KARTOM.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel.  25 786-42-47.


16.11.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 11.12.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolin przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej działkę o nr 892/18, wpisaną do KW nr SI1G/00028276/6 o łącznej powierzchni 96 m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. +48 25 786 42 47.


16.11.2017

Informacja

Urząd Miasta Garwolina informuje, że na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2017 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej działkę nr 438/5 o powierzchni 501 m², położonej w Garwolinie przy ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1G/00009977/1.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Garwolina w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00-16.00) lub telefonicznie pod nr telefonu +48 25 786 42 47.

 

 


15.11.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


31.10.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


30.10.2017

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Garwolina

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 17.11.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością  Miasta Garwolin przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej działkę o nr 1829, wpisaną do KW nr SI1G/00051095/3 o powierzchni 4,7375 ha z przeznaczeniem do dzierżawy, na rzecz osób fizycznych do wykorzystania jako grunty rolne pod uprawę.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel.  25 786 42 47.


28.09.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


28.09.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


25.09.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia  16.10.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolin przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą działkę o nr 892/18, wpisaną do KW nr SI1G/00028276/6 o powierzchni 20m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz osób fizycznych.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


11.09.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 30.09.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Garwolin przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiących działki o nr 892/18, 3134/46, 3134/54 i 653/18 wpisanych do KW nr SI1G/00028276/6, SI1G/00012129/6, SI1G/00014508/1 o łącznej powierzchni 51 m2, z przeznaczeniem do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


11.09.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 30.09.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolin przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą działkę o nr 892/18, wpisaną do KW nr SI1G/00028276/6 o powierzchni 18,20 m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz osób fizycznych.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.