Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

Podatki i Opłaty Lokalne

KONTA BANKOWE URZĘDU MIASTA GARWOLINA

Bank Spółdzielczy O/Garwolin

  • 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 - wydatki i dochody (wpłaty z tytułu podatków, opłaty skarbowej, itp.)
  • 87 9210 0008 0013 8455 2000 0060 - depozyty
  • 66 9210 0008 0013 8455 2000 0050 - fundusz świadczeń socjalnych
  • 11 9210 0008 0013 8455 2000 0070 - fundusz ochrony środowiska
  • 32 9210 0008 0013 8455 2000 0080 - kaucje mieszkaniowe
więcej

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

więcej

PODATEK ROLNY

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

więcej

PODATEK LEŚNY

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

więcej

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton, autobusy.

więcej

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ

Co jest przedmiotem opłaty targowej i kiedy powstaje obowiązek jej pobierania?

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

więcej

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.